Kvalitet & Miljö

Vi är sedan februari 2002 kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

 

Kvalitetspolicy
Scanfast AB skall utmärka sig som en av de bästa i branschen när det gäller kvalitet och service för att tillmötesgå kundernas krav. Det förutsätter att vi levererar produkter/tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och rätt pris.

Miljöpolicy
ScanFast AB uppfyller de lagar och miljökrav som berör vår verksamhet. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och vår policy står som grund när vi fastställer och följer upp våra miljömål.


Kvalitetscertifikat


 

 

Säkerhetsdatablad

Klicka här för att ladda hem säkerhetsdatablad.