HELA VERKSAMHETEN ÄR NU FLYTTAD TILL KASENABBEVÄGEN 1!

 

Fakta

Här kommer du att kunna följa hur bygget av Scanfasts nya lokal fortlöper. Vi kommer att fotografera bygget med jämna mellanrum och publicera bilder och fakta om byggandet här.

Byggnaden blir på 4000 kvadratmeter och kommer att kläs in med ny sinusformad plåt.

Renoveringen av lagerdelen beräknas vara klar i april-maj 2012. Inflyttning av kontor beräknas ske i oktober.


 

Kontorsflytten klar!

2012-10-31

Kontorsdelen är nu helt klar! Vi är äntligen samlade på ett och samma ställe vilket vi alla tycker är riktigt kul. Sista flyttlasset från Bastiongatan gick den siste oktober så nu är det Kasenabbevägen 1 som gäller som adress. Ni är hjärtligt välkomna in och hälsa på oss!

 

 

 


 

 

Inflyttning av kontor i oktober

2012-09-24

Nu är det inte långt kvar tills vi alla är samlade på samma ställe. Kontoren håller på att färdigställas och inflyttningen sker i mitten av oktober. 

 

Kontoren på övervåningen med stora skjutdörrar. Under skyddspappen döljer sig ett fantastiskt vackert trägolv.

 

Nedervåningen. 

 


Glasentré, sinusplåt och nya portar

2012-08-28

Nu har arbetet med att fräscha upp det yttre påbörjats. Detta känns mycket spännande och kommer bli ett lyft för hela Kasenområdet. Nästan hela fasaden kläs in med en silvergrå sinusplåt. Den östra gaveln kommer att rustas upp och bevaras för att smälta in bland de övriga byggnaderna i området. Det är även på den här sidan av byggnaden som ingången till kontoren håller på att ta form.

På västra sidan har nya portar installerats då de gamla hade gjort sitt.

  

 

 

 

FLYTTEN KLAR!

Nu har vi äntligen flyttat alla våra lagervaror till de nya lokalerna och leveranserna fungerar som vanligt igen. Det hela tog ca en vecka och gick fantastiskt bra.

Kontorsdelen håller på att byggas upp och beräknas vara klar i september. Ni är varmt välkomna att besöka oss på Kasenabbevägen 1, 45150 Uddevalla.

Christoffer är där mellan 07.00-16.30 (lunch: 12.00-13.00). Vid frågor ring 0522-18800.

 

Christoffer fyller pallställen med bandad gipsskruv.

 

Pallställen monterades upp samtidigt som flyttlassen strömmade in. Christoffer och Stig bjöd på glada miner.


Montering av lampor

2012-03-20

Elektrikern jobbar för fullt med att sätta upp lampor i lagerdelen som mer eller mindre är klar. Måndag 26/3 flyttar vi in industrispiken från vårt lager på Junogatan och i mitten av april börjar vi flytta lagret på Bastiongatan.

 


 

 

Lagerflytt, lastbrygga och färdiga väggar

2012-03-01

Under veckan har det hänt en hel del på bygget. Väggarna och taket på lagerdelen är uppsatta, betongplatta gjuten, lastbryggan har fått tak och vi har flyttat 130 pall från ett av våra lager till det nya kallagret. Nu går det undan!

 

Under onsdagen 29/3 flyttades 130 pall från vårt gamla kallager till det nya. Nu ser man hur stort det nya lagret blir då detta bara är en bråkdel av ytan!

 

Bottenplattan på den del av byggnaden som kommer att hyras ut är nästan färdig. 1600 kvm blir den på.

 

Väggar och tak klart! Elektrikern börjar med elen nästa vecka så vi får lite ljus i byggnaden. 

 

Limträbalkar och tak har kommit upp på lastbryggan. Skärmväggar kommer också att sättas upp på sidorna för att skydda mot vind och regn.

 

Bild över hur byggnaden ser ut för tillfället. Håltagning för fönster och dörrar har påbörjats och fasaden kommer att rustas upp senare i vår.

 

 

Montering av väggar och tak 

2012-02-24

Väggmodulerna anlände i måndags och på onsdagen hade byggarbetarna redan satt upp en väggsida och en bit av taket.

 

 

 

 

 

Limträbalkar monteras upp

2012-02-02

Arbetet med att bygga "ett hus i huset" går undan och traversen som finns i byggnaden underlättade uppförandet av limträbalkarna betydligt. Nästa vecka levereras väggarna som byggs upp likt legoklossar. Utanför byggnaden börjar lastbryggan att ta form. Den blir 12 meter bred och 8 meter djup.

Stig, David, Christoffer, Eric och jag (Magnus) åkte bort för att inspektera hur det såg ut och blev imponerade över hur snabbt det faktiskt går med arbetet av nya lagret. Väldigt glada miner när vi åkte därifrån. 

 


Frihöjden på den nya byggnaden blir 4800 mm.

 

David, Stig och Christoffer tittar på när en limträbalk lyfts på plats med hjälp av traversen. 

 

Lastbryggan blir 8x12 meter. 

 

Gjutning

2012-01-18

Sista biten av lagerytan håller på att gjutas klart. Sedan är det dags för kontorsdelen.

 

 


Här ser man kontorsdelen och den gamla byggnaden som kommer att renoveras och bli serviceverkstad.

 

Översiktsbild 

2012-01-13

Bild över Kasenområdet där Scanfasts nya lokal ligger. 


Nya lokalen med Byfjorden och Uddevallabron i bakgrunden.

 

Halva lagerytan är nu gjuten 

2012-01-10

Nu är halva lagerytan gjuten! Den sista etappen fram till dit kontoret börjar kommer att gjutas klart inom de närmsta dagarna.

Efter gjutningen kommer nya väggar att monteras upp i lagerdelen.

 


Plant och fint! Gjutningen har gått kanon och det är inte långt kvar tills att lagergolvet är helt klart. 

 


Den sista biten av lagerdelen kvar att gjuta fram till kontorsdelen. 

 

Förberedelser inför gjutning

2011-12-15

Golvet håller just nu på att förberedas inför gjutning av ny golvplatta. Nya rör dras, ojämnheter jämnas ut och grabbarna jobbar som bara den.

 


Nya rör dras till den befintliga byggnaden som kommer att renoveras och bli serviceverkstad.

 


En del av golvytan som är klar att gjutas.

 

Första spadtaget!

2011-11-10 

Nu är det första spadtaget gjort och renoveringen av nya lokalen är igång.

 


Killarna på kontoret och lagret tar det första spadtaget den 10 oktober 2011. 

 

Perspektivskiss

En perspektivskiss på hur byggnaden kommer att se ut efter renoveringen. Här ser man tydligt hur tegelväggen kommer att bevaras.


 

Ritning

Ritning på hur byggnaden kommer att se ut. Porten till vänster på östsidan kommer att glasas in och blir entrén. 

Fasaden mot öster kommer inte att kläs in i plåt utan där kommer istället den befintliga tegelväggen att rustas upp. Detta eftersom olika fraktioner i Uddevalla vill bevara byggnaden eftersom den tillhör varvets historia. Så det fick bli en kompromiss som vi tror kommer att bli riktigt snyggt i slutändan.