Demonstration av LB 2000 och LB+1800                                                                                                       LB3000 

 

 

PALLSPIKMASKIN LB-3000 


Klicka här för mer info.

 

 

 

PALLSPIKMASKIN LB-2000

 

SPIKAR PALLEN PÅ BÄGGE SIDOR SAMTIDIGT.

 

Pallspikmaskin LB-2000 representerar ett nytänkande. Syftet med maskinen är att ersätta manuell spikning eller klamring av pall.

LB-2000 ger:
mer än dubbel kapacitet jämfört med manuell spikning.att personalen slipper slitande och påfrestande arbetsmoment. en maskinell tillverkning av pall till en rimlig investering.
Med Pallstaplaren LBS-2000 kan tillverkningen ytterligare rationaliseras.

 

1. PRESTANDA

Palldimension: max. 1650 x 1400 mm
Spiktid: ca. 20 sek per pall beroende på palltyp.
Maskinkapacitet: ca 2 pallar per minut vid betjäning med 2 operatörer. Maskinen kan även skötas av en operatör. Med staplare ökas kapaciteten, då staplaren automatiskt plockar ur färdiga pallar.
Ställtid: 5 - 10 minuter utan byte av jigg. 15 - 30 minuter med byte av jigg.
Måttuppgifter: Längd = 6,3 m Bredd = 1,7 m Höjd = 2,4 m

 

2. TEKNISK BESKRIVNING

Pallspikmaskinen har två fasta spikbord samt en rörlig spikportal, som i viloläge står mitt emellan spikborden. På spikportalen monteras pistolerna för spik eller klammer. Beroende på typ finns det plats för ca 10 pistoler både på över- och undersidan.
På spikborden fästs jiggar - ett på varje spikbord - för gällande palltyp. Man kan arbeta med bara en jigg och ett spikbord.
Operatören börjar med att lägga medbrädor, klossar, ok- och däcksbrädor i en av jiggarna. Maskinen startas med en tryckknapp. Medan spikportalen automatiskt förflyttas över spikbordet sker spikning samtidigt av pallens över- och undersida.
Efter klar spikning återgår spikportalen till utgångsläge mitt emellan spikborden. Under den automatiska spikningen av den första pallen lägger operatören brädor och klossar i jiggen på det andra spikbordet. Spikningen av den andra kan sedan påbörjas direkt.
Spikmaskinen styrs av en PLC monterad i manöverskåpet.
På manöverskåpet finns knappar för inställning av antal spik - 0 till 4 -per spikställe och antal spikstopp. Som standard finns 5 spikstopp.
Spikavståndet är ställbart mellan 20-90 mm. detta görs på spikbommarna uppe och nere. Spikpistolerna monteras i speciella pistolfästen på spikbommarna. Dessa pistolfästen är enkelt ställbara upp, ner och i sidled.
I PLC-programmet ligger ett antal funktioner som underlättar manövreringen av spikmaskinen. Som exempel kommer maskinen ihåg antal spik, som spikats på ett ställe, när man stannar för laddning av spikmagasinen. Vid start fortsätter spikningen automatiskt där den stoppades.
I PLC-programmet ligger vidare ett antal säkerhetsfunktioner. Pistolerna avluftas automatiskt vid laddning med ny spik.
Maskinen är både mekaniskt och beträffande styrning, förberedd för anslutning av pallstaplaren LBS-2000. Pistoler ingår ej men monteras vid fabrik.

 

3. SPECIAL & EXTRA

Som exempel på kundanpassning och extra utrustning kan nämnas: 1. Förlängning av spikborden för längre pallar eller bara ett spikbord. 2. Fler spikstopp över standard 5. 3. PLC med förinställning av antal spik i magasin som stoppar maskinen innan spiken är slut.

 

4. JIGGAR

Jiggar tillverkas i två utförande:
Fast jigg i stålprofiler avsedd för en palltyp. Dessa kan egenhändigt tillverkas.
Universal jigg i aluminium profiler som är helt ställbar från max palldimension till min. 800 x 600 mm. Ställtid 5 - 10 min.
Jiggarna förses med nitplattor.
Reservation för konstruktion- eller funktionsändring.